آهنگ کبیر حسینی دخت هزاره

آهنگ کبیر حسینی دخت هزاره | با متن آهنگ

Kabir Hoseyni – Dokhte Hazara

 

کبیر حسینی دخت هزاره

متن آهنگ کبیر حسینی دخت هزاره :

از لب با اولی همسایه نظاره
کردمو دل رفت به سوی دخت هزاره

صد گله کردم تا سویش کردم اشاره
دختر همسایه عجب چشمایی داره

ای خدا نامش چی باشه
در دلش کسی نباشه

ای خدا نامش چی باشه
در دلش کسی نباشه

غیر ماه هر کی که هست عمرش تباه شه

غیر ما هرکی که هست عمرش تباه شه

عجب ابرو. عجب گیسو عجب مو
عجب گردن عجب چشمو عجب رو

عجب استایلی داره دلبرما
مثال دسته ی گل میدهد بو
مثال دسته ی گل میدهد بو

گل سرخ گل سرخ
گل سرخ و سفید و زرد و لاله
بقربانت شوم دخت هزاره
اگر بابت تورا بر من نمیده
تورا بردن به زور ترسی نداره
تورا بردن به زور ترسی نداره
.
.
پروا نداره
نداره از کجاست دلبرجان
جاغوری دایکندی،دایکندی یا از بامیان

بهسودی باشه،پروانی،یا مالستان
دخت هزاره باشه ماه تابان

ای خدا نامش چی باشه
در دلش کسی نباشه

ای خدا نامش چی باشه
در دلش کسی نباشه

غیر ماه هر کی که هست عمرش تباه شه

غیر ما هرکی که هست عمرش تباه شه

عجب ابرو. عجب گیسو عجب مو
عجب گردن عجب چشمو عجب رو

عجب استایلی داره دلبرما
مثال دسته ی گل میدهد بو
مثال دسته ی گل میدهد بو

گل سرخ گل سرخ
گل سرخ و سفید و زرد و لاله
بقربانت شوم دخت هزاره
اگر بابت تورا بر من نمیده
تورا بردن به زور ترسی نداره
تورا بردن به زور ترسی نداره

دانلود 

 

دیدگاه خود را بگذارید