نتایج آرشیو " آهنگهای گروه پالت "

گزارشی از کنسرت با شکوه دانشجویی گروه پالت

گروه موسیقی «پالت» اجرای دانشجویی‌اش را که با جیغ و تشویق و هم‌خوانی حاضران همراه بود با کتاب و کودک پیوند داد.

این گروه موسیقی درآمد حاصل از کنسرت دانشجویی‌اش را به شورای کتاب کودک اهدا کرد. همچنین اجرای «هزار تا قصه» یا همان «خونه مادربزرگه» با شعر هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه) و مرضیه برومند را به توران میرهادی، بنیان‌گذار شورای کتاب کودک که بیمار است، تقدیم کرد.

پالت