آهنگ تهران از سجاد رضوانی

آهنگ تهران از سجاد رضوانی | فایل صوتی همراه متن آهنگ

Sajad Rezvani – Esalat 

نوازنده : علیرضا مولایی
آهنگ : ایوب رفیعی
شعر :حسین فروهر

متن آهنگ تهران از سجاد رضوانی :

ژه دست درده زمانه رَویمه تران
خاده جان من بفلتین یا باوژه زندانه
ژه ولات خه ورکتم له غریویه داکتم
غریوم بی دلبیشم عمرگ اوسته خارم

غریبم غریویه شوتاندم خاده جان
سا درده غریویه چما تونه درمان
گَوْر بویه پُورا سره من له بازاره غریوان
نفس لمن قواته دنیا سامن بو زندان

دل گرتمه سا ؤه لِت رو لسر من بو شوه
وه هستره وا چاوه من ساترا را ناکومه
ایشو دیسا دلتنگم سا داییک و باوه خه ایشو نگوم داگرم از هستره چاوه خه

دلتنگ نان تندور داییک سامن بپیژه
وه زمان کرمانجی گپ گه چیروکان بویژه
سا پاریک نان حلال تران بویه شونا مه
غریوی مینا سلوگان امژیه خینا مه

دانلود 

منبع 

دیدگاه خود را بگذارید