تعرفه تبلیغات بیا تو موزیک

تعرفه تبلیغاتی در سایت بیا تو موزیک به شرح زیر می باشد و جهت دریافت شماره کارت و سفارش تبلیغات از طریق نظرات همین بخش و یا تماس با شماره تلفن 62-31-506-0914 اقدام نمائید .

 

A1 : بنر سایز 60*468 ماهانه 90 هزار تومان – سه ماهه 240 هزار تومان – بالای هدر

A2 : بنر سایز 60*468 ماهانه 60 هزار تومان – سه ماهه 150 هزار تومان – زیر هدر

A3 : بنر سایز 150*800 ماهانه 170 هزار تومان – سه ماهه 450 هزار تومان – زیر هدر

A4 : بنر سایز 240*120 ماهانه 40 هزار تومان – سه ماهه 100 هزار تومان – سمت راست و یا چپ

A5 : بنر گوشه ای ماهانه 90 هزار تومان – سه ماهه 240 هزار تومان – چهار گوش سایت

A6 : پست ثابت در تمام صفحات ماهانه 90 هزار تومان – سه ماهه 250 هزار تومان

A7 : پاپ آپ اختصاصی تک سایت ماهانه 400 هزار تومان – سه ماهه 1میلیون تومان

A8 : پاپ آپ غیر اختصاصی (ظرفیت سه سایت) ماهانه 200 هزار تومان – سه ماهه 500 هزار تومان

A9 : بنر سایز 60*468 ماهانه 30 هزار تومان – سه ماهه 80 هزار تومان – زیر لینک دانلود مطالب

A10 : تبلیغات متنی ماهانه 20 هزار تومان – سه ماهه 50 هزار تومان

در صورت نیاز به تبلیغات های دیگر اطلاع دهید تا ارائه شود 

  • 12 مارس 2015
  • 3,046