نتایج آرشیو " انتشار مجله فرهنگ و آهنگ "

انتشار مجدد مجله فرهنگ و آهنگ پس از 5 سال وقفه

فرهنگ و آهنگ

سی یکمین شماره از مجله تخصصی موسیقیِ «فرهنگ و آهنگ» پس از ۵ سال وقفه منتشر شد.

این شماره مجله فرهنگ و آهنگ با تیترهای «کنسرت های گمشده»، «ناگفته هایی از تاریخ معاصر موسیقی ایران»، «عارف و شیدا و تأثیرشان بر گروههای موسیقی» و «لطفی و مشکاتیان به روایت شجریان» بر جلد مجله تخصصی موسیقی «فرهنگ و آهنگ» پس از یک وقفه پنج ساله راهی بازار شد.