نتایج آرشیو " بهنام صفوی در بیمارستان "

بهنام صفوی از بیمارستان مرخص شد

بهنام-صفوی

پس از جراحی بهنام صفوی که چندی پیش انجام شد او روز گذشته از بیمارستان مرخص شد و باید به درمان های بعدی بپردازد.

بهنام صفوی قبل از ترک کردن بیمارستان عکسی با پزشک معالج خود گرفته و همراه با متن زیر در صفحه اینستاگرام اش منتشر کرده است: